Profil

 Polaritetshuset

Bekkasinvej 9 - 8800 Viborg

Mejlgade 28, 2. sal -8000 Aarhus C

 

ring +45  27 13  05  39 eller skriv


Polaritetsterapeut: Vibeke Lundby


Født: 24. marts 1962


CVRnr.:   27 72 89 01


Baggrund:

  • Associeret Polaritets Terapeut (APP)
  • Registreret Polaritets Terapeut (RPP)
  • Civiløkonom
  • Miljøkoordinator


Brancheforening: Medlem af Den Danske Polaritetsforening samt Healerringen


Siden jeg blev uddannet som polaritetsterapeut i 1998, har jeg arbejdet med klienter i terapiforløb.

Jeg deltager løbende i kurser med såvel inden- som udenlandske lærere og modtager kontinuerligt supervison.


Vibeke Lundby

"Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving" Albet Einstein